Loading...

Privacyverklaring Adigo h.o.d.n. De Talententuin

Adigo is een bedrijf die zich bezighoudt met het verbinden van jonge talenten aan bedrijven in ‘krimpende regio’s’. Dit doet zij onder andere door de zichtbaarheid te vergroten van het bedrijfsleven via regionale websportals als bijvoorbeeld Achterhoek Werkt, het organiseren van de Talententuin en door het inzetten van denktanksessies met jongeren bij bedrijven of op locatie. Daarnaast ondersteunen wij bedrijven bij het zich beter profileren als aantrekkelijk werkgever onder de doelgroep van jonge talenten.

Adigo verzamelt gegevens over u en gebruikt deze gegevens om u in contact te brengen met werkgevers en werkzoekenden, en om u andere diensten aan te bieden. Wij respecteren de privacy van de jongeren, bedrijven, leveranciers en websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving wordt behandeld.

In dit beleid wordt beschreven hoe Adigo uw gegevens verzamelt en gebruikt, en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We raden u aan ons volledige Privacybeleid te lezen voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy.

Het moet voor u als betrokkene inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk.

Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Wel dient er rekening met de verplichting te worden gehouden om vanuit wetgeving bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Adigo zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Adigo draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@adigo.nl.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Bezoek website

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Dit IP-adres zal voor de tijd die nodig is om voor een goede beveiliging van de website te zorgen worden bewaard.

Contactformulier, chatfunctie en e-mail

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt die actief worden verstrekt bij het invullen van een contactformulier, de vragen die worden gesteld via de chatfunctie of het verstrekken van gegevens per e-mail. Bij het invullen van het contactformulier en versturen van een e-mail worden uw e-mail en naam verstrekt. Hiermee verleent u expliciet toestemming om contact met u op te nemen.

Voor de chatfunctie worden naam, locatie, IP-adres, platform en browsertype vastgelegd. Om uw locatie en IP adres vast te leggen en te gebruiken zal er om expliciete toestemming worden gevraagd.

Mocht u contact met ons hebben opgenomen via het contactformulier of e-mail dan zal deze e-mail of ingevulde contactformulier met uw vraag, indien u zich niet inschrijft of aanmeld voor een van de events worden verwijderd als deze is beantwoord. De gegevens worden maximaal tot 1 week tot na de vraagstelling bewaard.

Nieuwsbrief

Bent u degene die zich heeft ingeschreven als talent of bent u een van de bedrijven dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe informatie. Dit is passend binnen de uitvoering van de overeenkomst. Mocht het daadwerkelijk gaan om nieuwe dienstverlening of andere vormen van reclame van Adigo of haar onderdelen dan kunnen wij u deze nieuwsbrief sturen in het kader van direct marketing en zal daarmee gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Wij zullen dan uw naam en e-mailadres van de mailing en het nieuwsbriefprogramma verwijderen.

Inschrijving op ons regionale Platform

U kunt zich als jong talent inschrijven op één van onze regionale platformen, zodat u misschien wel gekoppeld zou kunnen worden aan een van de bedrijven die zich ook op het platform presenteert. U kunt dit doen door middel van Facebook, maar ook door middel van het aanmaken van een account met een e-mailadres en wachtwoord. Bij inschrijving wordt gevraagd naar naam, adres, woonplaats telefoonnummer en e-mailadres. Ook wordt gevraagd om uw CV (Opleiding opleidingsinstituut, specialisatie, behaalde graad, periode, werkervaring) en in welke sectoren u interesse heeft.

Door in te loggen met Facebook ontvangt Facebook informatie over uw persoonlijke interesses. Wij ontvangen dan uw openbare profiel en de gegevens die nodig zijn voor het profiel worden dan automatisch ingevuld. De rest wordt niet opgeslagen.

Een CV is niet verplicht om op te geven, maar is natuurlijk wel handig om een zo goed en vlug mogelijke verbinding met een bedrijf te maken.

Zo snel als u zich in kunt schrijven zo gemakkelijk is het ook weer om u uit te schrijven door middel van een uitschrijfoptie binnen uw account.

Ook de werkgever kan een bedrijfspagina aanmaken. Dit wordt door u gedaan door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Er wordt gevraagd naar de bedrijfsnaam, adres, plaats en telefoonnummer. Het bedrijf zal ook een e-mail en naam van de contactpersoon moeten opgeven.

Gaat het bedrijf een Partnership aan dan kan zij online vacatures plaatsen waar u als talent direct op kunt reageren. U schrijft een motivatiebrief en uw profiel en bijbehorend CV wordt direct aan het bedrijf meegestuurd.

Voor het Partnership worden aan het bedrijf betaalgegevens gevraagd.

Door inschrijving verleent u als jong talent toestemming om de persoonsgegevens die u in uw profiel invult te kunnen delen met bedrijven die zich ook hebben aangemeld op het platform. Bovendien is het voor een goede uitoefening van de overeenkomst die zowel jong talent als bedrijven aangaan noodzakelijk een zo volledig mogelijk profiel te weergeven.

De persoonsgegevens bij inschrijving worden na 1 jaar inactiviteit automatisch verwijderd, of door eigen keuze van u of het ingeschreven bedrijf, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat deze gegevens te bewaren.

Talententuin en andere events

Talenten die op zoek zijn naar een stage, afstudeeropdracht of startersfunctie kunnen zich inschrijven voor een event als bijvoorbeeld de Talententuin. Wij vragen u om een naam, woonplaats telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum en opleiding.

De aanmelding van talenten gaat via de website van de Talententuin, waarna u wordt doorgelinkt naar een aanmeldpagina van Eventbrite. Dit is een ticket- en registratieplatform. Daar vult u uw naam, achternaam en e-mailadres in. Mocht u nog niet eerder een aanmelding hebben gedaan dan zult u zich moeten registreren bij Eventbrite. U kunt zich registreren als bedrijf of persoon. Er wordt gevraagd naar (bedrijfs)naam, land, adres, plaats en postcode.

Adigo kan middels Eventbrite een registratiepagina aanmaken om alle mogelijke gegevens van u te verzamelen in verband met registratie voor een evenement.

Tevens beschikt Adigo als organisator over een e-mailtool binnen Eventbrite om contact op te kunnen nemen met u als talent of bedrijf voor lopende en voltooide evenementen. Als u zich heeft geregistreerd voor een evenement dan is uw e-mail ook beschikbaar voor Adigo. Adigo kan ook e-mailadressen importeren in het systeem van Eventbrite en communicatie via Eventbrite laten verlopen.

Graag wijzen wij er op dat Eventbrite tevens bepaalde technische gegevens verzameld die worden verzonden vanaf uw computer, mobiel apparaat en/of browser waarmee u toegang krijgt tot de diensten. Het gaat dan om een IP adres, kenmerken van uw device/browsers, statistieken over uw activiteit, informatie over hoe u bij de dienst bent gekomen en gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags, lokale gedeelde objecten webopslag en andere vergelijkbare technologieën.

Voordat u de inschrijving voltooid of een betaling in werking zet, zult u akkoord moeten gaan met de servicevoorwaarden, het privacybeleid en het feit dat gegevens die u invult bij Eventbrite mogen worden gedeeld met Adigo.

De gegevens van talenten zoals naam, woonplaats telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum en opleiding kunnen ook worden doorgegeven aan bedrijven die zich hebben aangemeld.

Geboortedatum en leeftijd worden gevraagd om u op het event in te delen in een bepaalde groep. Deze gegevens worden tot 31 december tot opvolgende jaar bewaard, zodat wij u niet alleen kunnen koppelen aan bedrijven, maar ook kunnen informeren over een volgende Talententuin. Bij inschrijving zal hiervoor aan u expliciet akkoord worden gevraagd.

Bedrijven kunnen zich ook aanmelden voor de Talententuin. Dit doen zij door een contactformulier op de website in te vullen met bedrijfsnaam, adres, plaats en naam functie telefoonnummer en e-mail van de contactpersoon of te reageren op de e-mail/nieuwsbrief die hierover wordt verstuurd. Tevens worden betalingsgegevens en een handtekening (ter bevestiging van de opdracht) verstrekt.

Voor andere events is het ook mogelijk om u zowel als talent maar ook als bedrijf aan te melden. Dan vragen wij de talenten enkel om naam, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.

Deze gegevens worden bewaard tot 1 jaar na het event, dit geldt voor zowel bedrijven als deelnemers, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren.

HR Advisering

Adigo verleent ook HR advisering. Voor deze dienstverlening zijn bedrijfsnaam en adres nodig en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Er zal tevens ter bevestiging worden gevraagd middel een handtekening.

Door een betaling aan Adigo te doen verstrekt u als klant uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Alle gegevens behalve de naam en telefoonnummer van de contactpersoon zal Adigo 7 jaar moeten bewaren in het kader van de fiscale bewaarplicht. Deze gegevens zullen worden verwijderd na het einde van de dienstverlening.

(Potentiële) dienstverleners

Adigo heeft ook contact met andere dienstverleners. Adigo heeft van deze dienstverleners de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, e-mail en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverlener verstrekt zij aan Adigo een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Alle gegevens behalve de naam en telefoonnummer van de contactpersoon zal Adigo 7 jaar moeten bewaren in het kader van de fiscale bewaarplicht. Deze gegevens zullen worden verwijderd na het einde van de dienstverlening.

Doeleinden van de verwerking

Deze gegevens leggen wij vast om:

 • Om met u in contact te kunnen treden;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te verbinden met de arbeidsmarkt;
 • Om de diensten die wij aanbieden te realiseren;
 • Het organiseren van evenementen;
 • U op de hoogte te houden van de laatste informatie, dienstverlening en veranderingen, door middel van een nieuwsbrief;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, verplicht bij bedrijven en jong talent;
 • Klantenservice te verlenen;
 • Het verwerken van betalingen;
 • Het beveiligen en verbetering van de website;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder CV/account, maar ook betaalgegevens van geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen

U kunt te allen tijde aangeven dat gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@adigo.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. Natuurlijk bestaat hiertoe ook een mogelijkheid voor talenten en bedrijven binnen de portal. Mocht u hier niet uitkomen dan helpen wij u graag.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Adigo hieraan gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacy beleid aan het voormelde e-mailadres zenden.

Adigo of het betreffende onderdeel zal binnen 5 werkdagen reageren op een van de bovenstaande verzoeken.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen.

Tussen Adigo en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Adigo worden toegezien op de naleving daarvan.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Adigo werkt op dit moment met de volgende partijen samen:

Whale Agency

Whaleagency is beheerder van www.achterhoekwerkt.nlwww.liemerswerkt.nlhttps://www.regionijmegenwerkt.nlhttps://www.twentewerkt.nlhttps://www.arnhem-werkt.nl en http://www.adigo.nl. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kunt u denken aan het invullen van een contactformulier. Tevens kunnen zij als derde partij alle profielen inzien die gekoppeld zijn aan accounts.

Fervent Digital

Fervent Digital is beheerder van www.talententuinachterhoek.nl. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kunt u denken aan het invullen van een contactformulier.

Cloudinary en Google Drive

Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens opgeslagen en een back up gemaakt, dit wordt gedaan bij Cloudinary en Google Drive. Deze partijen bevinden zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Heroku en Sohosted

Adigo host haar website(s) bij deze twee partijen. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kunt u denken aan het invullen van een contactformulier. Heroku bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Gmail (google)

Wij gebruiken Gmail als programma om een e-mail aan u te verzenden, zodat wij in contact met u kunnen komen. Deze partijen bevinden zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Mailchimp

Mailchimp gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief.

E-boekhouden

Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan door E-boekhouden. Ook is dit een programma waar klantgegevens van bedrijven in staan opgeslagen.

Eventbrite

Eventbrite is een ticket- en registratieplatform. Via het platform is het mogelijk om evenementen aan te maken, te ontdekken, delen en te registreren. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Sendgrid

Sendgrid is een programma die een geautomatiseerde e-mail verzendt van bevestiging van registratie op de website en bij het vergeten van het wachtwoord. Hiervoor wordt een e-mail en naam gebruikt.

Tawk.to en Zendesk

Zendesk en Tawk.to wordt gebruikt als chatfunctie op de website. Zodat het mogelijk is vragen te stellen bij bezoek aan de website.

Perfectview

Perfectview is ons CRM systeem. Bedrijfsgegevens van ons maar ook de gegevens van jou als klant en betreffende correspondentie staan opgeslagen in de cloud van Perfectview.

Intern

Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt.

Aansprakelijkheid

Deze website is eigendom van Adigo. Deze disclaimer is van toepassing op de websites 

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Adigo en onderdelen daarvan geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Adigo en haar onderdelen zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Adigo en haar onderdelen zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-09-2021