Loading...

Een bijzonder interview op de dag van het werkplezier in de zorg! Marly Sikkes vertelt over haar ervaring bij Azora!

Vandaag, 30 januari, is het de Dag van het Werkplezier in de zorg. Voor deze speciale dag hebben wij een interview mogen afnemen met een medewerker van Azora, Marly Sikkes. We willen vandaag graag de zorgsector in het zonnetje zetten. In dit verhaal lees je verder over Marly haar ervaring met het werken in de zorg.

Maak kennis met Marly, wijkverpleegkundige bij Azora!

Sinds vorig jaar april werkt Marly bij Azora als wijkverpleegkundige. Haar werkdagen zijn erg afwisselend, ze is continu bezig met het kijken naar de eigen mogelijkheden en het versterken van eigen mogelijkheden van haar cliënten. Zo kunnen haar cliënten de eigen regie en zelfredzaamheid behouden. Mensen willen in deze tijd niet meer dat er ‘’voor ze gezorgd wordt’’, maar ‘’met ze gezorgd wordt’’. Daarom kijken ze veel vooral naar hoe mensen zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.

Azora is gevestigd in de Oude IJsselstreek en in Montferland. Zelf werkt Marly in de regio Montferland. Als wijkverpleegkundige werkt ze samen in een groot team met veel verschillende specialisaties, maar met uiteindelijk allemaal hetzelfde doel en dat is om de cliënt te helpen. Als wijkverpleegkundige bekijkt Marly welke hulp de cliënt nodig heeft en wie daar het beste voor ingezet kan worden. In haar rol als wijkverpleegkundige heeft ze persoonlijk en intensief contact met de cliënten thuis. Samen met de cliënten kijkt ze naar wat er nodig is om de eigen mogelijkheden te versterken. Dit doet ze door samen met de cliënt op zoek te gaan naar oplossingen die bijdragen aan het behouden van eigen regie en zelfredzaamheid. Dit gaat niet alleen over de inzet van zorghandelingen, maar ook over samenwerken met andere disciplines. Als wijkverpleegkundige is Marly de verbinding tussen cliënt, familie en mantelzorg, instanties in de gemeente en professionals in de omgeving van haar werkgebied. Daarnaast mag ze als wijkverpleegkundige zorg indiceren. Dit houdt in dat ze een onderbouwing maakt waarom zorg nodig is. Marly is eigenlijk continu bezig met het begeleiden van mensen en het coördineren van zorg. Daarbij kijkt ze ook naar het voorkomen van zorg, het inzetten van zorgtechnologie en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid.

Voor Marly is het werken in de zorg zo speciaal, omdat ze echt contact met de mensen heeft, ze mensen echt kan helpen, een luisterend oor kan bieden en ze er kan zijn voor de mensen. De afwisseling in de zorg maakt het werk voor Marly uitdagend, want geen dag is hetzelfde. Je komt bij mensen thuis, maar geen enkel mens is hetzelfde en iedereen heeft een andere benadering nodig. Daarvoor moet je vaak creatieve ideeën of oplossingen bedenken om mensen zo goed mogelijk te helpen. Soms moet je werken in kleine ruimtes, met minder materiaal en dan moet je soms creatief nadenken.

Werkplezier in de zorg is voor Marly heel belangrijk en hier moet voor haar het hele jaar door aandacht voor zijn.

Marly dacht van te voren dat het werk in de thuiszorg mogelijk solistisch zou zijn, je misschien in de thuiszorg alleen zou zijn en daar zag ze van tevoren een klein beetje tegenop, maar je bent niet alleen. Je werkt echt samen met jouw team en daar heb je veel onderling contact. Als wijkverpleegkundige ben je echt een verbindende factor binnen de wijk.

Het team van Zorg Thuis is een heel hecht team, dat goed betrokken is bij elkaar en veel contact heeft met elkaar. De collega’s hebben veel voor elkaar over en dat geeft binnen het team veel werkplezier. Er worden regelmatig leuke teamactiviteiten georganiseerd, zoals een bbq en een kerstborrel.

Binnen Azora worden de wijkverpleegkundigen ook meegenomen bij beslissingen die op beleidsniveau gemaakt worden. Er wordt aan hen gevraagd om mee te denken en er wordt niet zomaar iets beslist. Je wordt als medewerker binnen Azora echt gezien.

Als wijkverpleegkundige wordt Marly dan ook echt betrokken bij beslissingen die op beleidsniveau gemaakt worden en daar mogen ze echt bij meedenken. En dat vindt ze heel fijn.

Ze merkt ook op dat mensen soms niet precies weten wat het werk van een wijkverpleegkundige inhoudt. Het werk gaat niet alleen om medische zorg, maar ook om samenwerken met anderen om mensen zo goed mogelijk te helpen. Ze denkt mee over allerlei aspecten van het leven, niet alleen de zorg.

Werkplezier in de zorg is voor Marly heel belangrijk en hier moet voor haar het hele jaar door aandacht voor zijn. Een leuk team om je heen vindt ze daarom erg belangrijk. Open en eerlijk zijn naar elkaar toe is cruciaal, zodat je betrokken bent met je collega’s. Ook is het belangrijk om af en toe leuke dingen met elkaar te doen buiten het werk, om elkaar ook zo te leren kennen.

Tot slot hebben we Marly de vraag gesteld of ze het jongeren aanraadt in de zorg te gaan werken als ze hierover nadenken en haar antwoord is: “Doen! Je krijgt er heel veel voor terug. Het klinkt heel cliché, maar het is wel zo. “Je hebt heel veel persoonlijk contact met mensen en geen dag is hetzelfde.”