Zozijn draagt in Gelderland en Overijssel bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking. Met als doel hen tot bloei te laten komen. De cliënten van Zozijn maken deel uit van de samenleving. Zozijn helpt hen gebruik te maken van wat de samenleving al beidt. Daarnaast stimuleren ze in wat de cliënten in de samenleving zelf te bieden hebben. Vanuit een gelijkwaardige dialoog sluiten ze aan bij wat er voor de cliënten toe doet. De kernwaarden van Zozijn zijn liefdevol, vakkundig en vindingrijk.

Foto_1_banner_2[2]-min[1]

Medewerkers van Zozijn

Ruim 2.500 medewerkers, waaronder ondersteuners, begeleiders, gedragswetenschappers,artsen, pedagogisch medewerkers en therapeuten hebben alles in huis om kinderen, jeugdigen, en volwassenen én ouderen met niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking te ondersteunen bij de dingen die zij niet zelfstandig kunnen.

Zozijn

Werk methode

We werken methodisch en resultaatgericht. Daarbij maken we gebruik van nieuwe technologieën. Omdat de zorg altijd beter kan investeren we veel in ontwikkeling van methodieken en scholing van álle medewerkers. Iedere woning, kinder- of dagcentrum heeft een eigen team van medewerkers met een leidinggevende manager. Die regelt de meeste organisatorische, administratieve en financiële zaken zodat de het team zich op de zorg en ondersteuning van de cliënten kan focussen.