Dexter Mould Technology is sinds 1964 actief als matrijzenbouwer voor de thermoformindustrie. De naam dexter betekent in het Latijn ‘kundig gemaakt’. Sinds het bedrijf met dit specialistische werk begon, is ‘vakkundigheid’ de basis gebleven. Ze blijven innoveren en door nauwe samenwerking met gerenommeerde leveranciers van thermoformmachines weet Dexter MT precies wat de markt vraagt. Ze ontwerpen, ontwikkelen en bouwen thermoformmatrijzen, die geschikt zijn voor de verwerking van PP, PS, PET, OPS en andere kunststoffen.

DexterMT_afb1

Weg naar succes

Het succes van Dexter wordt voor een groot deel bepaald door de vakkundige medewerkers. Door te investeren in opleiding, scholing en kennisgroei zorgen ze dat de medewerkers van Dexter MT ook in de toekomst tot de top van hun vakgebied behoren. Met een gezonde mix van jonge enthousiaste medewerkers en medewerkers met veel kennis en ervaring wordt voor iedereen persoonlijke groei nagestreefd, passend bij de groei die al jaren plaatsvindt.

DexterMT_afb3

Dexter Wereldwijd

Overal ter wereld draaien machines waarvoor Dexter matrijzen heeft geproduceerd. Continu meedenken met de klant en snel anticiperen is vanzelfsprekend. Bekende machinebouwers als Illig, Kiefel, TFT,  Gabler, GN en vele anderen, maken graag gebruik van hun enorme kennis. Zij zorgen daarmee voor een optimale bedrijfszekerheid van hun machines.

DexterMT_afb2

Dexter zoekt jou!

Dexter vraagt vraagt van medewerkers topprestaties. Ze houden op een praktische en gerichte manier de  medewerkers fit en productief. Ze stimuleren talentontwikkeling en zorgen dat het werk voldoende uitdaging biedt en voldoening geeft. De juiste persoon op de juiste plek zorgt voor competente, betrokken en vitale medewerkers. Met een gezonde mix van jonge enthousiaste medewerkers en oudere medewerkers met veel kennis en ervaring wordt voor iedereen persoonlijke groei nagestreefd, passend bij de groei die al jaren plaatsvindt. Door te investeren in opleiding, scholing en kennisgroei zorgen wij dat de medewerkers van dexter MT ook in de toekomst tot de top van hun vakgebied behoren.