085 - 48 42 842

Deelnemend bedrijf: Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel

Sector: Energie en Water, Overheid, Zakelijke dienstverlening

https://www.wrij.nl/ 

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel beheert het grond- en oppervlaktewater in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Zodat de mensen in dit gebied er veilig kunnen ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

De medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel zijn trots en betrokken! Een fijne en informele werksfeer, afwisselend en maatschappelijk relevant werk.

Nederland is een delta

Zonder dijken, sloten, stuwen en gemalen, is ons land grotendeels onbewoonbaar. Al in de middeleeuwen ontstonden er daardoor waterschappen die er voor zorgden dat het land niet om de haverklap overstroomde en het water op een gecontroleerde manier naar zee stroomde. Dat waterbeheer vraagt permanent onderhoud.

Samen werken aan een duurzame toekomst

Samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken we aan onze toekomst. Samen proberen we de extremere weersomstandigheden waar we rekening mee moeten houden het hoofd te bieden en er waar mogelijk gebruik van te maken. Ook kunnen we tegenwoordig energie en grondstoffen uit afvalwater halen. Zo werken we ook aan een duurzamere toekomst.

Kansen voor jongeren

Heb jij er wel eens aan gedacht om bij een waterschap te werken? Waterschap Rijn en IJssel heeft je veel te bieden en heeft een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. We kennen een fijne en informele werksfeer, afwisselend en maatschappelijk relevant werk. Mijke Bongers, senior handhaver: “Bij het waterschap is veel ruimte om te leren en te groeien. Er heerst een prettige werkomgeving, met leuke collega’s. Ik ben trots op het feit dat ik bij het waterschap werk.” Merel Lammertink, medewerker waterkwaliteit en monitoring: “Een prettige en ambitieuze werkgever met oog voor innovaties en ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen.” Ysbrand Graafsma, senior beleidsadviseur planvorming: “Het werk bij het waterschap leidt echt ergens toe. Na al het overleg en schrijfwerk zijn wij ook degene die het in de praktijk realiseren.”

Waterschap Rijn en IJssel presenteert zich op Achterhoek Werkt

Bekijk hier de bedrijfsvideo van Waterschap Rijn en IJssel:

Wil jij Waterschap Rijn en IJssel ontmoeten op de Talententuin 2017?

Of bekijk andere mooie bedrijven die deelnemen:

TECHNIEK
ZORG
BOUW