DeGraafschapheader

De Graafschap Verbindt

Verbindt mensen met organisaties uit de regio Biedt kansen voor duurzame verankering Naoberschap

Sinds de oprichting in 1954 heeft De Graafschap een sterke binding met de regio. In de afgelopen jaren zijn de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten steeds meer zichtbaar. Eind juni 2020 heeft Betaald Voetbal De Graafschap B.V. de stichting ‘De Graafschap Verbindt’ opgericht. De oprichting van de stichting De Graafschap Verbindt biedt kansen voor duurzame verankering van maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio.

DeGraafschap_afb3

Over De Graafschap Verbindt

Stichting De Graafschap Verbindt is opgericht door Betaald Voetbal De Graafschap B.V. en komt voort uit de reeds ingezette maatschappelijke koers van de club. De stichting heeft een eigen bestuur en draagt bij aan het verbeteren van het welzijn en de positie van (kwetsbare) inwoners uit de regio. De stichting streeft ernaar iedere Achterhoeker te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, zodat er een samenleving ontstaat waarin iedereen volwaardig mee kan doen.

Unieke kracht
De Graafschap Verbindt heeft unieke middelen van De Graafschap tot haar beschikking, zoals de spelers als rolmodellen, het stadion, de kennis en knowhow van de medewerkers, de kracht van het merk en imago en ook een groot zakelijk en maatschappelijk netwerk. Door de inzet van de staf en selectie, de aantrekkingskracht van stadion De Vijverberg, het bereik met (social) mediakanalen en door onze projecten en activiteiten zijn we in staat grote groepen mensen te bereiken en enthousiasmeren. Hierdoor kunnen wij samen ‘het verschil’ maken.

DeGraafschap_afb1

Verbindingen leggen

De Graafschap Verbindt verankert lokaal en regionaal maatschappelijke projecten en activiteiten en legt waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties om het welzijn van de inwoners in de Achterhoek te vergroten.

Werkgebied
Het werkgebied van stichting De Graafschap Verbindt is de Achterhoek (en aangrenzende gemeenten). De Achterhoek omvat grofweg de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Zutphen, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Graafschap foto 1

Missie

De missie van De Graafschap Verbindt is: ‘Geen Achterhoeker aan de zijlijn’
De zijlijn is te koppelen aan de samenleving. Als een individu aan de zijlijn van de samenleving staat, is het niet makkelijk om weer volwaardig mee te doen. En dat heeft invloed op het welzijn. Er zijn diverse redenen waardoor mensen aan de zijlijn komen te staan, bijvoorbeeld eenzaamheid, het missen van sociale contacten, persoonlijke problemen, financieel uitdagende omstandigheden, de aansluiting missen met de arbeidsmarkt, gezondheidsredenen of door fysieke of mentale beperkingen. Welke reden er dan ook mag zijn, we willen geen enkele Achterhoeker aan de zijlijn laten staan. En dit past goed bij de identiteit van de club, maar ook bij de Achterhoek waarin het omkijken naar de ander een belangrijke positie inneemt in de vorm van naoberschap.
Door middel van maatschappelijke projecten en activiteiten willen we bijdragen aan de droom van een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet. Samen met Achterhoekers en Achterhoekse bedrijven, organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen creëren we kansen om deze missie waar te maken.