085 - 48 42 842

Deelnemend bedrijf: I-Real

I-Real

Sector: ICT, Automatisering, Internet

https://www.i-real.nl/

I-Real

I-Real verbindt mensen, installaties en sensoren met intelligente software voor integraal en efficiënt beheer. I-Real staat voor Interactive Reality. Sinds haar bestaan heeft I-Real haar gebruikers laten ervaren dat mensen, objecten en sensoren in het veld onderling efficiënt en interactief kunnen samenwerken. Interactive Reality betekent dat onderliggende data worden ontsloten uit fysieke technische installaties, teneinde hiermee intelligente beslissingen te nemen die wordt gebruikt voor automatische sturing. Door efficiënt beheer helpt I-Real beheerders van de publieke ruimte slimmer, duurzamer en goedkoper te opereren.

I-Real verbindt mensen, installaties en sensoren met intelligente software voor integraal en efficiënt beheer. I-Real staat voor Interactive Reality..

I-Real past het principe van Internet of Things (IoT) al toe vanaf  de oprichting in 2003, waarbij toen nog gesproken werd over Machine-to-Machine (M2M) communicatie. Het eerste toepassingsgebied hierin was ten behoeve van watermanagement. In de loop van de jaren heeft I-Real hetzelfde concept toegepast op andere beheersgebieden in de openbare ruimte zoals energie, verkeer, gronden en reststromen.

In 2003 is I-Real begonnen met een project voor een groot waterschap in Nederland (Rijn en IJssel). Hierbij was de initiële vraag om een monitoring en besturingssysteem te ontwerpen en te implementeren voor diverse objecten in de waterketen, zoals stuwen, sluizen en gemalen. De grootste uitdaging hierbij bleek dat elk object was geleverd door verschillende leveranciers en daarmee voorzien van zijn eigen protocol en interface.

Voor een succesvolle implementatie was een meer open software systeem gewenst dat ook nog eens kon communiceren via diverse (telecom) verbindingen. Hieruit is onze oplossing H2gO ontstaan. Een prachtige voorloper op de huidige trend van Internet of Things, waarbij allerlei voorwerpen en objecten verbonden zijn via het internet. Binnen IoT kunnen objecten communiceren met personen en andere objecten. Op grond hiervan nemen ze autonome beslissingen. Het door I-Real samenbrengen van de fysieke objecten en de virtuele wereld geeft geheel nieuwe inzichten en biedt mogelijkheden ter verbetering van het integraal beheer van objecten en installaties.

Wij creëren het Internet of Things voor de publieke infrastructuur.

Wil jij I-Real persoonlijk ontmoeten op de Talententuin 2017?

Of bekijk andere mooie bedrijven die deelnemen:

TECHNIEK
ZORG
BOUW

De deelnemende bedrijven op de Talententuin zijn actief in diverse sectoren: variërend van techniek tot zorg. Benieuwd welke bedrijven je kan ontmoeten?