Werken voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent werken aan ‘de brede welvaart van onze inwoners.’  Breed omdat welvaart voor iedereen iets anders kan betekenen: voor de één is dat veel groen, voor de ander is dat een bloeiende economie en voor weer een ander is een inclusieve gemeente belangrijk. Ze zetten zich dan ook dagelijks op tal van terreinen in zodat de inwoners veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, leven, werken, leren en recreëren. Dit doen ze bijvoorbeeld door het aanleggen en onderhouden van wegen en fietspaden, het verstrekken van vergunningen voor de bouw- en verbouw van woningen, het sluiten van huwelijken en partnerschappen, en de realisatie van een compleet nieuw, duurzaam bedrijventerrein. Maar ook door te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het dagelijkse leven.

Foto1 OIJ

Collega’s

Met ruim 300 collega’s verdeeld over zo’n 25 teams zijn ze een zeer diverse club. Bij de gemeente Oude IJsselstreek werken mensen met uiteenlopende leeftijd en(opleidings-)achtergrond. Je vindt er generalisten en specialisten, doeners, denkers en alles wat daar tussen zit. Ze hebben echter, hoe verschillend zij ook van elkaar zijn, een aantal dingen met elkaar gemeen: ze zijn hardwerkende, verantwoordelijke professionals die niet simpelweg uitvoeren wat de regels of het beleid hen voorschrijft maar continu afwegen  – en er net even wat meer van maken.

 

F2 OIJ

Focus op talent

De organisatie focust op de talenten en kwaliteiten die de mensen meebrengen en bieden ze volop ruimte aan de juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment. Dat betekent dat er altijd ruimte is voor de ontwikkeling van jouw talenten, ook als die op een heel ander vlak liggen dan waarvoor je bij hen bent gekomen. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de foto’s op de website van de gemeente Oude IJsselstreek; de meeste daarvan zijn gemaakt door collega Mark Heister. Voor de organisatie is hij werkzaam als dienstverlener (digitale) informatievoorziening. In zijn vrije tijd ontwikkelt hij zich als fotograaf, een talent dat hij graag heeft ingezet voor de website.