Samen voor kind en gezin

We zijn er als het opgroeien en opvoeden te ingewikkeld wordt. Voor kinderen, jongeren en
gezinnen. Met onze hulp thuis, op school of in de buurt. Dichtbij. Hulp die zo kort mogelijk duurt,
maar ook zo lang als voor hen nodig is. En altijd samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn.

Onze hulpverleningsvisie

Als hulpverlener kruisen we het pad van een kind en haar of zijn ouders, gezin, familie. We lopen een
tijdlang samen met hen op en verlaten hun pad weer. Waar willen we terecht zijn gekomen, op het
moment dat we weer afscheid nemen? De hulpverleningsvisie van entrea lindenhout geeft hierop
antwoord.

Entrea Lindenhout

Wat doet Entrea lindenhout?

Entrea lindenhout biedt specialistische orthopedagogische hulp en onderwijs aan kinderen in de knel en hun gezinnen. Voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek. Want juist in de meest complexe situaties willen we hulp en speciaal onderwijs kunnen bieden. Zo snel als het kan, zo kort als het kan én in samenhang. Vanuit de visie dat alle kinderen thuis horen, of anders zo thuis mogelijk. Het werkgebied is Gelderland, Overijssel, Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg. In de Achterhoek zijn er standplaatsen in Doetinchem, Groenlo en Zutphen.

Entrea Lindenhout

Werkcultuur

Binnen entrea lindenhout wordt er gewerkt met zelforganiserende teams en de organisatie biedt verschillende mogelijkheden tot leren en ontwikkelen door middel van het opleidingenportaal en uitgebreid intern en extern scholingsaanbod. Werken bij entrea lindenhout geeft je de kans om een (in)direct verschil te maken in het leven van een kind en zijn gezin.