Elver is er voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, familie en voor verwijzers en andere samenwerkingspartners. Bij Elver draait alles om hun unieke verhaal. Elk verhaal leidt tot zorg op maat. Zorg die bijdraagt aan het levensgeluk van cliënten.

Elver

Visie

Elver wil voor iedere cliënt een zo goed mogelijk leven creëren. ’Elk verhaal telt’ en het verhaal van ieder mens is uniek. Wat is belangrijk voor een cliënt? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat iemand zoveel mogelijk de regie houdt over zijn of haar leven? Zinvol de dag invult? Samen gaan ze op zoek, ook wanneer iemand zich moeilijk kan uitdrukken. De verwanten en het netwerk van onze cliënten beschouwen ze hierbij als natuurlijke partners.
In de zorg voor onze cliënten willen zij hen de vrijheid bieden om te komen tot de grootst mogelijke zelfontplooiing die voor hen mogelijk is. De naam Elver staat voor ’Elk verhaal telt’. Het gaat daarbij om verhalen van cliënten en hun verwanten, maar ook om de verhalen van medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. We luisteren met aandacht en begrip naar elkaar en naar datgene wat belangrijk is om bij te dragen aan een gelukkig bestaan voor cliënten van Elver

Elver

Waarom Elver

In Elver klinkt ‘elk verhaal‘ door. Dat is waar het bij Elver om draait. Elk verhaal telt en is uniek. Bij hun gaat het om de verhalen van bewoners, deelnemers, cliënten en hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over kleine en grote stappen, over verdriet en geluk. Over samen verder komen, groeien of simpelweg genieten van een glimlach. Bij Elver bewegen ze mee met de ander en zorgen we voor verbinding. Ze willen de beste zorg realiseren. Daarom betrekken ze bewoners, deelnemers en hun familie intensief bij de hulp en ondersteuning die ze bieden.